Hoạt động gần đây

Luồng hoạt động của tất cả thành viên tại Cộng đồng GIS Việt | Diễn đàn GIS Việt.

 1. tracylucky88 set their location as Manila, 1000 Metro Manila, Philippines.

  18/4/19 lúc 14:25
 2. tracylucky88 set their occupation to Webmasster.

  18/4/19 lúc 14:25
 3. tracylucky88 set their home page.

  https://www.lucky88.com/

  18/4/19 lúc 14:25
 4. tracylucky88 đã có avatar mới.

  18/4/19 lúc 14:25
 5. hoangbh86 đã trả lời vào chủ đề DATA Việt Nam.

  Hình như cái này là bản cũ thì phải, một số quận huyện còn chưa tách ra. có trang này số liệu cập nhật 2014 có vẻ đầy đủ ....

  17/4/19 lúc 09:23
 6. duongpham9019 set their location as Ho Chi Minh, Viet Nam.

  16/4/19 lúc 23:00
 7. duongpham9019 set their occupation to Manager.

  16/4/19 lúc 23:00
 8. duongpham9019 đã có avatar mới.

  16/4/19 lúc 23:00
Đang tải...